กันสาด หรือ หลังคาโปร่งแสงดีไลท์
ดีไลท์ (D-lite) เป็นหลังคากันสาดโปร่งแสง ผลิตจาก GRP (Glass Reinforeced Polyeser) ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูง  หลังคากันสาดโปร่งแสงดีไลท์ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในหรืออาคารพร้อมเพิ่มความโดดเด่นสบายตาและ   ทันสมัย เช่น กันสาดระเบียงบ้าน,ที่จอดรถ,หรือส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความโล่งสบาย

2018-01

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-02

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-03
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-04

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-05

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-06

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-07

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-08

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-09
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-10

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-11

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-12

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-13

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-14

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-15
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-16

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-17

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-18

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-19

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-20

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-21
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-22

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-23

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-24

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-25

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-26

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-27
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-28

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-29

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-30

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-31

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-32

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-33
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-34

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-35

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-36

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-37

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-38

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-39
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-40

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-41

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-42

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-43

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-44

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-45
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-46

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-47

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-48

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-49

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-50

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-51
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-52

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-53

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-54

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-55

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-56

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-57
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-58

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-59

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-60

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-61

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-62

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-63

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2018-64

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

   

2013-01

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-02

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-03
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-04

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-05

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-06

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-07

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-08

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-09
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-10

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-11

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-12

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-13

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-14

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-15
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-16

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-17

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-18

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-19

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-20

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-21
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-22

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-23

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-24

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-25

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-26

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-27
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-28

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-29

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-30

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-31

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-32

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-33
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-34

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-35

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-36

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-37

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-38

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-39
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-40

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-41

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-42

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-43

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-44

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-45
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-46

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-47

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-48

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-49

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-50

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-51
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-52

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-53

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-54

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-55

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-56

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-57
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-58

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-59

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-60

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-61

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-62

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-63
กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-64

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-65

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

2013-66

กันสาดโปร่งแสงดีไลท์

ดีไลท์ 01

ดีไลท์ 02

ดีไลท์ 03

ดีไลท์ 04

ดีไลท์ 05

ดีไลท์ 06

ดีไลท์ 07

ดีไลท์ 08

ดีไลท์ 09

ดีไลท์ 10

ดีไลท์ 11

ดีไลท์ 12

ดีไลท์ 13

ดีไลท์ 14

ดีไลท์ 15

ดีไลท์ 16

ดีไลท์ 17

ดีไลท์ 18

ดีไลท์ 19
ดีไลท์ 20
ดีไลท์ 21
ดีไลท์ 22
ดีไลท์ 23
ดีไลท์ 24
ดีไลท์ 25
ดีไลท์ 26
ดีไลท์ 27
ดีไลท์ 28
ดีไลท์ 29
ดีไลท์ 30
ดีไลท์ 31
ดีไลท์ 32
ดีไลท์ 33
ดีไลท์ 34
ดีไลท์ 35
ดีไลท์ 36
ดีไลท์ 37
ดีไลท์ 38
       


 

  รับทำ : กันสาด  โพลี่ฯ  สแตนเลส  โครงหลังคาเหล็ก  เหล็กดัด  มุ้งลวด  ผ้าม่าน  ประตูม้วน  รางน้ำฝน

               กระเบื้อง   งานเหล็กทุกชนิด    ต่อเติมบ้าน - อาคาร     ราคาเป็นกันเอง